Management

Klienti

Hlavnú hodnotu spoločnosti STM predstavuje spokojnosť jej zákazníkov. Účelom veľkej časti každodennej práce je porozumenie, možné predvídanie a stanovenie prevádzkových cieľov, ktoré sa objavia vo vzťahoch so zákazníkmi. Pri našom fungovaní sa riadime transparentnosťou, spravodlivosťou a profesionálnou etikou. Zároveň kreativita, vášeň a nadšenie k inováciám sú hlavné charakteristiky, ktorými sa STM vyznačuje.

Spolupracovníci

Ani vzťah s vlastnými spolupracovníkmi nie je pre spoločnosť STM druhoradá. Každý, kto  nastúpi na akúkoľvek pracovnú pozíciu do organizačnej štruktúry spoločnosti STM, zvyšuje jeho hodnotu a musí byť schopný v plnej miere prejaviť svoj potenciál. Dialóg, lojalita a vzájomná dôvera sú pojmy, ktorými spoločnosť STM zamýšľa viesť svoju politiku personálneho riadenia, rozvoja zručností a zodpovednosti, hodnotenia a s tým súvisiace odmeňovanie.

Akcionári

Prioritnou zodpovednosťou spoločnosti je dokázať, že bude môcť pokračovať vo vytváraní profitu pre všetky zúčastnené strany. Okrem návratnosti kapitálu sú si akcionári spoločnosti STM vedomí spoločenskej hodnoty firmy a sú zodpovední za zabezpečenie stability, rozvoja a spoľahlivosti spoločnosti.

Životné prostredie

STM si uvedomuje hodnotu životného prostredia. Preto je dôležité, aby STM konala s cieľom prispieť k zlepšeniu celospoločenského správania sa. Domnieva sa, že najlepším príspevkom je propagácia jej rozvoja prostredníctvom odovzdania vedomostí a podpory iniciatív, ktoré zvyšujú vzdelanie, kultúru a hospodárstvo regiónu. STM sa nezbavuje zodpovednosti za ochranu prírodného prostredia a vnútorne podporuje správny postoj a víziu otázok životného prostredia, a zároveň považuje úctu a ochranu prírody za súčasť svojho spôsobu fungovania.

Franco Barella
Owner
Stefania Manganelli
Co-Owner
Luca Illica Magnani
Generálny riaditeľ