KVALITA A CERTIFIKÁCIA

Systém Kvality

Certifikáty:

Inžinierstvo Kvality

STM zaručuje svojim zákazníkom najvyššie štandardy kvality, zostavené a vyvinuté vďaka maximálnym zárukám z hľadiska bezpečnosti požadovanými v automobilovom priemysle.

Project management; Process development; Supplier management; Process analysis; Risk analysis; Production Customer support a spokojnosť zákazníka sú zavádzané v súlade so smernicami VDA a AIAG, štandardami, ktoré spoločnosť STM vždy dodržiavala, aby zaručila najvyššiu kvalitu svojich výrobkov a spoľahlivosť svojich výrobných procesov.

Dnes je spoločnosť schopná riadiť projekty od počiatočnej vývojovej fázy až po zabezpečenie sériovej výroby, pričom sa neprestajne zameriava na neustále zlepšovanie z hľadiska výrobkov aj z hľadiska procesov.

Celá štruktúra podniku je zameraná na dosiahnutie najprísnejších cieľov kvality a dnes sa môže pochváliť vynikajúcimi výsledkami v hodnotení zákazníkov.


Politica aziendale sicurezza e ambiente.