Eurofund

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora inovačného potenciálu spoločnosti STM Slovakia s.r.o.

Hlavný cieľ projektu:

Podpora rozvoja a rastu spoločnosti STM Slovakia s.r.o., prostredníctvom obstarania CNC sústruhov pre opracovanie oceľového materiálu.

Prijímateľ:

STM Slovakia s.r.o.
Sídlo: Michalská 7, Bratislava 811 01
Prevádzka: Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica