O NÁS

Spoločnosť bola založená v roku 1966 ako firma vo výlučnom vlastníctve zakladateľa Rema Manganelliho, ktorý premenil opravovňu vozidiel svojho otca Enrica na automatizovanú sústružnícku výrobu skrutiek.

V roku 1979 bola založená spoločnosť STM vo vlastníctve rodiny Manganelli a začala sa výstavba súčasného závodu.

Firma pracuje s vysokými štandardmi kvality a technologickými inováciami v sektore strojného spracovania, a to v malých aj veľkých sériách, pre akékoľvek aplikácie vrátane montáže skupín. Hlavným predmetom podnikania je výroba bezpečnostných komponentov pre automobilový priemysel.

Určenie dosiahnutia cieľov, schopnosť organizovať jednotlivé procesy a ich použitie v priemyselných metódach, neustále školenie pracovníkov, vysoká úroveň obchodných partnerstiev, tvorivosť pri hľadaní riešení, schopnosť prispôsobiť sa novému sú silnými stránkami, ktoré umožňujú neustály rast podniku.

Zákazníci, ktorí pôsobia predovšetkým v automobilovom priemysle, uznali a ocenili spôsob spolupráce a prepojenia STM s ich štruktúrami na celom svete, podporili rozvoj podniku a umožnili rozšírenie medzinárodných vzťahov otvorením výrobného závodu na Slovensku v roku 2014.

V centre rozvoja STM sú ľudia, ktorí každý deň vnášajú do spoločnosti svoj prínos profesionality, inteligencie a tvorivosti. Na základe tohto prínosu je podniková organizácia odhodlaná reagovať na ich potreby školením, starostlivosťou o kvalitu práce a životného prostredia a ich profesionálneho rastu.