Magnetoskop

Magnetoskop

Jednou z výsad spoločnosti STM je byť schopný zaručiť úplnú absenciu vád na svojich výrobkoch. Na tento účel sa spoločnosť vybavila linkami, ktoré sa zameriavajú na takýto typ kontrol.